Clublid - Membre de club


Fokkerslid / Membre éleveur

Gewoon lid / Membre pas éleveur

Familielid wonend op zelfde adres van een gewoon lid of fokkerslid / Membre famille

Buitenlands lid - fokker / Membre étranger (éleveur)

Buitenlands lid - gewoon / Membre étranger (pas éleveur)

 

Cattery registratie / Demande d'affixe

Cattery overdracht / Transfert d'affixe

Stamboom / Pédigrée

Kampioensregistratie / Demande diplôme


€ 23

€ 20

€ 15

€ 23

€ 23 

 

15.00

Gratis

€ 12,50

Gratis