Showreglement       

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze vereniging is opgericht met als doel de gezondheid en het welzijn van alle rassen op de eerste plaats te stellen.  

De rassen die niet erkend zijn zullen gekeurd worden als huiskat.

 

Exposanten die bij de B.F.R.V. inschrijven gaan akkoord met het showreglement.

De B.F.R.V. erkend alle titels van de onafhankelijke verenigingen en clubs, zolang die zijn gegeven door erkende keurmeesters.

Titels behaald op een dag bij een dubbele keuring worden NIET aanvaard.

 

Om deel te nemen aan onze show is er geen verplichting om lid te zijn van eender welke kattenvereniging.

 

INDIEN ER ZONDER MEDEWETEN VAN DE VOORZITTER EEN KAT WORDT GEKEURD DOOR EEN KEURMEESTER DIE BIJ DEZE KAT

INWOONT OF DOOR BETREFFENDE KEURMEESTER IS GEFOKT, HEEFT DE EXPOSANT HET VOLLEDIGE RECHT OM DE VOORZITTER

 ERBIJ TE HALEN DIE DAN EEN ANDERE KEURMEESTER ZAL AANWIJZEN. DEZE REGEL IS OOK VAN TOEPASSING BIJ DE VERKIEZING 

VAN BIS - BOB - BOA - BEST GENERAL.

 

Iedere exposant heeft het recht in te schrijven onder voorbehoud van een bepaalde keurmeester.

 

Volgens de wet van 14 augustus 1986 is openbare verhandeling of te koop aanbieden van katten en het maken van publiciteit verboden voor fokkers zonder herkenningsnummer.  B.F.R.V. is hiervoor niet aansprakelijk. 

 

Bij iedere inschrijving bindt de exposant er zich toe het verschuldigde bedrag te betalen. Dit betekent dat bij afwezigheid op de dag van de show de exposant betalingsplichtige blijft. Indien er na 2 aanmaningen nog steeds geen betaling volgt, zullen wij een incasso bureau inschakelen. Alle kosten hieruit voortvloeiende zijn ten laste van de exposant.

 

Na uw inschrijving krijgt U van ons een bevestiging. Ook de betalingsgegevens staan hierin vermeld. Controleer deze goed op juistheid, en zijn er eventuele fouten gelieve deze dan direct te melden. Catalogus is verplicht voor iedere exposant en bedraagt 5 euro. Deze zal samen op het betalingsbewijs vermeld staan. Indien de betaling op de dag van de show niet is voldaan, moet dit cash aan de inkom worden betaald. Hiervoor zal een meerprijs van vijf euro worden aangerekend. Indien het geld onderweg is, moet de exposant dit kunnen bewijzen met een rekeninguittreksel. Inschrijvingen kunnen zonder opgave van redenen worden geweigerd.

 

Terugtrekken van ingeschreven katten kan ten laatste 14 dagen voor de show. Een administratieve kost van 5 euro per kat zal dan worden aangerekend. Indien dit later gebeurt blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Inschrijvingen worden aanvaard tot ten laatste 7 dagen voor de show, of wanneer de capaciteit van de expositieruimte is bereikt.

 

Op de dag van de show worden er geen veranderingen meer gedaan. Heeft de kat nog titels behaald na de inschrijving, gelieve deze ten laatste 8 dagen voor de show door te geven.

 

Nesten moeten minstens 10 weken zijn en in het bezit zijn van een geldig inentingsbewijs.

 

Een determinatie is gratis, en wordt gedaan door 2 keurmeesters, voor aanvang van de keuringen. Nadien wordt de kat in zijn klasse bijgevoegd. Hier vragen we wel de stamboom of kopie ervan, van moeder en vader, om een onnodige discussie over de kleur te vermijden.

 

Op de shows van B.F.R.V. zal telkens een aparte uitreiking worden gegeven voor de eigen fok. Dit is enkel voor poezen en katers die voor de fok ingezet worden en die bij de fokker blijven. Dus niet gecastreerd of gesteriliseerd en enkel in de jeugdklasse 10 - 14 weken -  3-6 maanden en 6-9 maanden. Voor iedere groep kortharig, half langharig en langharig is er een extra prijs voorzien. De groepen worden ingedeeld zoals de vaste indeling eigen aan de B.F.R.V.  De eigenaar dient de katten zelf mee te brengen naar de show.

 

Er is ook de mogelijkheid om een veteraan in te schrijven. Deze worden toegelaten vanaf 6 jaar. Voor de winnaar van deze klasse wordt er in elke groep korthaar, half langhaar en langhaar een aparte prijs uitgereikt. Indien deze kat meedoet aan een gewone keuring, wordt dit  enkel € 5 extra. 

Voor elke 5 de wereldtitel die op show B.F.R.V. behaald wordt, krijgen onze fokkersleden en gewone leden een mooi lint.

 

 

Bij binnenkomst ontvangt iedere exposant een omslag met daarin de veterinaire keuringskaart en de kooinummers, controleer zorgvuldig alle gegevens. elke fout moet voor 9u30 gemeld worden aan het secretariaat. Katten die niet meegekomen zijn dient u af te melden aan de inkom.

 

De veterinaire keuringen vinden plaats tussen 7u.30 en 9u.00 . Iedere kat moet in het bezit zijn van een geldig Europees Paspoort, in orde met de verplichte inentingen. (katten en niesziekte). Rabiës is verplicht voor katten die uit het buitenland komen. Een chip is verplicht. (wet van 1 september 2014)

 

De door de dierenartsen afgekeurde katten worden niet toegelaten. Ook niet in een reiskoffer. De beslissing van de dierenarts is bindend. Dus LET OP: kunnen worden geweigerd: zichtbaar zwangere poezen, oormijt, onvolledige vaccinaties of documenten, vlooien en of vlooien uitwerpselen. Op schimmel wordt extra gecontroleerd. Ook zal er extra worden gecontroleerd bij perzen en exotics op moeilijke ademhaling en tranende ogen. 

 

Het gebruik van gordijntjes en een bodembedekking is verplicht, alsook een kattenbak, drink- en eetbakje. Kattenbakvulling is niet altijd aanwezig .

 

OPGEPAST: B.F.R.V. is voorstander van te showen met een eigen sturdy of kooi.  Dit is veel hygiënischer en geeft minder stress bij onze lievelingen, daarom rekenen wij deze niet meer aan, wel op inschrijfformulier aantal cm. opgeven. 

 

Iedere exposant heeft doorlopend toegang tot de expositieruimte alsook een begeleider. Meerdere begeleiders moeten een toegangsbewijs kopen. Leden van de B.F.R.V. hebben op vertoon van hun lidkaart gratis toegang.

 

De exposanten dienen tijdens de keuring bij hun kooi aanwezig te zijn. De katten moeten tijdens de keuringen in hun kooi blijven en mogen de zaal niet verlaten.

 

Aangezien de bezoekers betalend tot 17 uur worden toegelaten, is het VERBODEN om VOOR 18 uur de zaal te verlaten of de auto in te laden. Het is tenslotte een evenement.

 

Tijdens de keuring van de kat in de keurruimte bij de keurmeester wordt enkel de verantwoordelijke van de kat toegelaten. Dus per kat 1 persoon. Bij nestjes 2 tot 3 personen.

 

Gedrogeerde en onhandelbare katten worden gediskwalificeerd. Als ook chirurgische ingrepen aan de anatomie van de kat. Na de keuringen zal er mogelijkheid zijn om met de keurmeesters te praten over de behaalde resultaten.

 

Elke exposant is aansprakelijk voor verwondingen en de medische kosten aangebracht bij andere dieren, keurmeesters, exposanten en bezoekers, welke door hun dier wordt veroorzaakt.

 

Andere dieren dan de ingeschreven katten zijn niet toegelaten in de expositie ruimte.

 

De B.F.R.V. vzw is niet verantwoordelijk voor:

het zoekraken van dieren, materialen en persoonlijke eigendommen van exposanten en bezoekers tijdens de show.

Ziekten die katten op show mochten oplopen en de daaruit voortvloeiende kosten.

 

Over andere onregelmatigheden en onvoorziene problemen die niet voorkomen in dit reglement beslist enkel en alleen de voorzitter.