Keurmeesters reglement


Iedere onafhankelijke keurmeester of toekomstige keurmeester is bij B.F.R.V. welkom om examen te doen.

Graag minstens 2 maanden op voorhand aanvraag doen.

Dit wordt voorafgegaan van:

 

  • Minstens 21 jaar oud zijn. 
  • 3 jaar fok ervaring bezitten. 
  • 10 originele stewardrapporten voorleggen, waarvan minstens 2 van BFRV behaald in een periode van max. 2 jaar en bij    minstens 5 verschillende keurmeesters.   
  • 10 leerling rapporten voorleggen, waarvan minstens 2 bij B.F.R.V van 5 verschillende keurmeesters. 
  • Theorie-examen doen, dit omvat vragen over de algemene genetica, alsook de gezondheid en eventuele voorkomende   afwijkingen van de kat in het algemeen. De tijd hiervoor bedraagt 1.5 uur. Geslaagd hiervoor wil zeggen minstens 80%     behalen.
  • Praktijk examen doen, er moeten minstens per ras of rasgroep 20 katten aanwezig zijn. Bij minder bekende rassen, en bij een minder aantal katten, kan de BFRV beslissen om bijkomende mondelinge vragen te stellen. Dit gebeurt door 2         keurmeesters, die minstens een ervaring hebben van 2 jaar, of in overleg met B.F.R.V.

  • Bij een praktijk examen wordt er verondersteld dat de kandidaat volledig op de hoogte is van het betreffende ras, en deze dan ook professioneel keurt. De keurrapporten moeten goed en duidelijk ingevuld worden, met een goede omschrijving.   Dwz. NIET: ex en ex en ex., of een omschrijving zo vaag dat het toepasselijk is voor eender welk ras. Dit wordt op voorhand niet geslaagd.

  • De B.F.R.V (voorzitter) zal er bijtijds op toezien dat alles in goede banen verloopt, en eventueel bijsturen waar het kan,     vooral bij beginnende keurmeesters. Zodat er niets kan verkeerd gaan. 

  • De B.F.R.V zal er streng op toezien dat er gekeurd wordt volgens de standaard, en niet volgens een persoonlijke mening.    

Examen wordt nagekeken door de keurmeester van dienst en bij eventuele discussie, de voorzitter eveneens keurmeester.

Indien geslaagd zal de keurmeester er zich van bewust zijn dat hij het ras waar hij examen voor heeft afgelegd zal moeten BEWAKEN in zijn originaliteit.