Het bestuur


De bestuursleden van de vzw B.F.R.V. zijn samengesteld, volgens de statuten waarvan laatste wijziging op 30/11/2015, uit één voorzittter, één algemeen secretaris en één penningmeester.

 

Les membres du conseil de asbl F.B.A.C.R., selon les statuts dont la dernière modification le 30/11/2015, d'un président, un secrétaire général et un trésorier.

 

Maatschappelijke zetel - Siège:

Blokmakerslaan 23 , 9150 Bazel


De voorzitster - La présidente:

Duerinck Andrea

Algemeen secretaris - Secrétaire général:

De Bruyn Noël


Penningmeester - Trésorier:

De Bruyn RobertWie doet wat? - Qui fait quoi?

Duerinck Andrea

 

 

 

duerinckandrea@gmail.com

 • Dagelijks beheer
 • Algemene ledenadministratie
 • Registratie / transfert catterynaam
 • Beheer facebookpagina
 • Gestion général
 • L'administration général des membres
 • Registration / transfert nom chatterie
 • Gestion page facebook

 • Stamboom secretaris                          - Duerinck Andrea
 • Genetische stamboom controle        - Duerinck Andrea
 • Kampioenregistratie                             - Duerinck Andrea
 • Website                                                  - Duerinck Andrea                     

Hiermee bevestig ik dat met ingang van 25 mei 2018 omtrent de nieuwe wet van de privacy gegevens, deze niet doorgegeven worden aan 

derde personen. Alle gegevens die binnenkomen betreft de vereniging, shows en aanverwante. De foto's die openbaar staan hebben 

betrekking op de gedane shows. Exposanten die willen dat deze worden verwijderd kunnen mij dit vrijblijvend melden.