Deze vereniging werkt nog enkel administratief.

Omdat het niet meer past in het concept wat B.F.R.V. tot doel stelt worden er geen shows meer gegeven.

 

Hartelijk welkom op de website van de 

Belgische Federatie Raskattenverenigingen vzw.

 

B.F.R.V. vzw. streeft er naar om een eerlijke vereniging te zijn. Vooral de gezondheid en huisvesting van onze viervoeters komt op de eerste plaats.

In deze vereniging gaat het vooral om DIERENLIEFDE.

 

Op onze website kunnen leden en geïnteresseerden onze reglementen nalezen. Indien er vragen of opmerkingen zijn, zullen we die beantwoorden. U kan ons contacteren onder de link "club", of telefonisch 0496 531 631 (niet zaterdag)

 

Bienvenue sur le site de la Fédération Belge Associations de Chats de Race asbl.

 

 

F.B.A.C.R. asbl. a comme objectif d'être une associations transparente. Très important est le santé de nos chats.

 

Sur notre site, les membres et personnes intéressée peuvent lire nos réglement. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des remarques, nous sommes à votre disposition. Vous trouverez les adresses de contact sous le lien "club".


 

 

De voorzitster - La présidente:

 

Duerinck Andrea